User Login

ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ
001
D 756/2558
ไทย: กลุ่มสตรีชุมชนท่าจีน
EN:
002
E 603/2559
ไทย: กลุ่มเครื่องแกงตำมือบ้านนาเกาะสัก
EN:
003
E 416/2558
ไทย: ณิชกมล บ้านเพื่อสุขภาพ
EN:
004
B 751/2553
ไทย: บริษัทโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จำกัด
EN:
005
E 211/2558
ไทย: บ้านขนมจีบรักชาติ ลำภูราตรัง
EN:
006
E 183/2558
ไทย: ร้านครัวอารยา
EN:
007
884/2558
ไทย: ร้านนิภาเบเกอรี่
EN:
008
E 182/2558
ไทย: ร้านส้มตำนาป้อ
EN:
009
E 181/2558
ไทย: ร้านเกาะลิบง (สาขาวัดควนวิเศษ)
EN:
010
E 415/2558
ไทย: ร้านเพรชแก้วพานิช
EN:
011
D 469/2557
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งใหญ่สามัคคี
EN:
012
A 303/2547
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าข้ามสัมพันธ์
EN:
013
E 009/2558
ไทย: วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริบ้านสันตัง
EN:
014
E 100/2558
ไทย: วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่
EN:
015
E 712/2559
ไทย: วิสาหกิจชุมชนอนุณักษ์ผึ้งโพรงไทยอภเอปะเหลียน-ย่านตาขาว
EN:
016
E 098/2558
ไทย: วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเขาเศษ (หัวเขา)
EN:
017
E 728/2559
ไทย: อาซีซะฮ์น้ำแข็งเกล็ดหิมะ
EN:
018
E 828/2559
ไทย: เครื่องแกงป้าโต้ย
EN:
019
968/2546
ไทย: เครื่องแกงแม่เตือนจิตต์(ตรัง)
EN:
020
426/2544
ไทย: โรงงานซีอิ้วสมบูรณ์
EN:
021
432/2544
ไทย: โรงงานลูกชิ้นสมบัติ (แพสมบัติ)
EN:
ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ (ไทย/English)
001
76 D 756 001 11 57
ฮาลาลอื่นๆ แกงไตปลาช่อน ตราฉวีวรรณ
002
76 D 756 002 11 57
ฮาลาลอื่นๆ แกงไตปลาทะเล ตราฉวีวรรณ
003
76 E 603 001 11 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง ตรา ครกตำมือ
004
01 E 416 001 10 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ แก่นตะวันอบกรอบ ตราณิชกมล
005
100 B751 001 11 53
สินค้าผลิตภัณฑ์ ครัวอาหารฮาลาล
006
83 751 002 10 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กสามรส ตราธรรมรินทร์ธนา
007
83 751 003 10 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเป้๊ยะไส้เผือก ตราธรรมรันทร์
008
83 751 004 10 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมซ้อยิ้มไส้เค็ม
009
83 B751 005 10 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมจีบยิ้มไส้สังขยา ตราธรรมรินทร์
010
83 751 006 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กวานิลลา ตราธรรมรินทร์
011
80 751 007 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กใบเตย ตราธรรมรินทร์
012
83 751 008 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กกาแฟ ตราธรรมรินทร์
013
83 751 009 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กส้ม ตราธรรมรินทร์
014
83 751 010 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กมะพร้าวอ่อน ตราธรรมรินทร์
015
83 B751 011 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้ใบเตย ตราธรรมรินทร์
016
83 751 012 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วแดง ตราธรรมรินทร์
017
83 B751 013 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้งาดำ ตราธรรมรินทร์
018
83 B751 014 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้ชาเขียวแปะก้วย ตราธรรมรินทร์
019
83 B751 015 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้ครีมคัสตาร์ด ตราธรรมรินทร์
020
83 B751 016 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมซ้อยิ้มไส้ถ่ัวดำ ตราธรรมรินทร์
021
83 B751 017 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมซ้อยิ้มไส้ชาเขียว ตราธรรมรินทร์
022
83 B751 018 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้แฟนซี ตราธรรมรินทร์
023
83 B751 019 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้เม็ดมะม่วง ตราธรรมรินทร์
024
83 B751 020 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้กาแฟ ตราธรรมรินทร์
025
83 B751 021 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้โกโก้ ตราธรรมรินทร์
026
83 B751 022 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้เนยสด ตราธรรมรินทร์
027
83 B751 023 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้ใบเตย ตราธรรมรินทร์
028
83 B751 024 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปังกรอบเนย ตราธรรมรินทร์
029
83 B751 025 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปังขาไก่งวงรสดั้งเดิม ตราธรรมรินทร์
030
83 B751 026 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปังขาไก่งวงรสกระเทียม ตราธรรมรินทร์
031
83 B751 027 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปังขาไก่งวงรสนม
032
83 B751 028 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปังขาไก่งวงรสช็อกโกแลต ตราธรรมรินทร์
033
83 B751 029 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมพัฟยิ้มไส้เกลอร์รี่ไก่ ตราธรรมรินทร์
034
83 B751 030 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมพัฟยิ้มไส้ไก่แดง ตราธรรมรินทร์
035
83 B751 031 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ คุกกี้ธัญพืช ตราธรรมรินทร์
036
83 B751 032 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ พายสับปะรด ตราธรรมรินทร์
037
83 B751 033 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมกลีบบัว ตราธรรมรินทร์
038
83 E 211 001 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมจีบไส้สังขยา ตรารักชาติ
039
83 E 211 002 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเต้าส้อไส้พริกไทยดำ ตรารักชาติ
040
83 E 211 003 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเค้กรสไข่ ตรารักชาติ
041
83 E 211 004 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเค้กรสใบเตย ตรารักชาติ
042
83 E 211 005 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเค้กสามรส ตรารักชาติ
043
83 E 211 006 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเค้กรสส้ม ตรารักชาติ
044
83 E 211 007 05 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเค้กรสกล้วยหอม ตรารักชาติ
045
100 E 183 001 08 58
ร้านอาหาร ครัวฮาลาล
046
83 D 884 001 03 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเค้ก ตรานิภาเบเกอรี่
047
83 D 884 002 03 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ เค้กม้วน ตรานิภาเบเกอรี่
048
83 D 884 003 03 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมจีบ ตรานิภาเบเกอรรี่
049
83 D 884 004 03 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเต้าส้อ ตรานิภาเบเกอรี่
050
100 E 182 001 08 58
ร้านอาหาร ครัวฮาลาล