ฮาลาลอื่นๆ
E 251/2558

แผนกแบ่งบรรจุไก่และเป็ด(Bic C Krabi)

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

349 

หมู่ที่:

11 

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

กระบี่น้อย 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์: