ฮาลาลอื่นๆ
043/2541

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

โรงเชือดภายใต้หลักการอิสลามโดยพนักงานมุสลิม

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

18/1 

หมู่ที่:

18 

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

บางพลีใหญ่  

อำเภอ/เขต:

บางพลี  

จังหวัด:

สมุทรปราการ  

เบอร์โทรศัพท์: