สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
E 356/2558

ครัวพังกาลอดฟาร์ม

ครัวพังกาลอดฟาร์ม

ผลิตภัณฑ์ขนมผูกรัก น้ำพริกนกกระทาขึ้นชื่อของพังกาลอด

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

28 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คลองยาง 

อำเภอ/เขต:

เกาะลันตา 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

082-2816350 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ