สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 917/2554

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาพรุ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาพรุ

เครื่องแกงอร่อยเป็นที่ขึ้นชื่อของลำทับ

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

147 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ลำทับ 

อำเภอ/เขต:

ลำทับ 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

089-2929558 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ