สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 744/2553

สุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

สุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วที่อร่อยขึ้นชื่อของเหนือคลอง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

321 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

เหนือคลอง 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

086-2791761,090-1574169 

แผนที่ Google Map

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ