สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C 179/2555

กลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรี คลองท่อมเหนือ

กลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรี คลองท่อมเหนือ

ลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เปิดตัวกาแฟกระบี่ เป็นกาแฟสำเร็จรูปปลอดสารพิษผลิตโดยชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร หลังนำกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามาปลูกในพื้นที่มานานกว่า30 ปี แต่ปัจจุบันราคาผลผลิตตกต่ำ ส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกกาแฟลดลง จาก15,000 ไร่ เหลือเพียง 2,500 ไร่ แต่กาแฟมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นายอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารวิสาหกิจชุมชน แปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกรชาวสวนกาแฟ และพัฒนาการผลิตกาแฟโบราณ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ชุมชนชนชาวตำบลคลองท่อมเหนือ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน นางสมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานการกลุ่มแปรรูปกาแฟสดวิสาหกิจชุมชนคลองท่อมเหนือ กล่าวว่า อำเภอคลองท่อมเริ่มนำกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามาปลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยในพื้นที่หมู่2 บริเวณแผ่นดินเสมอ มีพื้นที่ปลูกกาแฟ จำนวน 15,000 ไร่ แรกเริ่มกาแฟมีราคาดี แต่ต่อมาราคาผลิตตกต่ำ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2549-2553 เนื่องจากการเปิดการค้าเสรีอาเซี่ยน ทำให้มีผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรเลิกปลูกกาแฟ ไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแทน ส่งผลทำให้พื้นที่ปลูกกาแฟลดลง เหลือเพียง 2,500 ไร่ ต่อมาในปี 2553กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มสตรี ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปรูปการแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ เพื่อแปรรูปกาแฟ โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน เช่นกระทะคั่วกาแฟ แล้วนำมาตำให้ละเอียดในครกตำน้ำพริก บรรจุกระปุกจำหน่าย ผลปรากฎว่าได้รับความนิยมจากลูกค้า เพราะเป็นกาแฟสดจากสวน และปลอดสารพิษ แต่กำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นกลุ่มสตรีฯจึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และจัดทำโครงการแปรรูปกาแฟขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ จำนวน 639,000บาท ในการจัดซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันทางกลุ่มฯได้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน 2 สูตร คือ สูตรเข้มเต็มรส และสูตรเข้ม x2 ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายอ อย. และเครื่องหมายฮาลาล ภายในปีแรกที่ผลิต ส่วนกำลังการผลิตวันละ 3,750 ซอง บรรจุถุงขายส่ง ถุงละ25ซอง จำหน่ายในราคาถุงละ85 บาท ส่วนราคาขายปลีก ซองละ3บาท ราคาถูกกว่าท้องตลาด สำหรับรายได้หักต้นทุนแล้วเฉลี่ยเดือนละ2 แสนบาท โดยในปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มมีกำไรกว่า 2.5ล้านบาท ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว มักจะนิยมซื้อเป็นของฝาก

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

99/4 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คลองท่อมเหนือ 

อำเภอ/เขต:

คลองท่อม 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

086 949 9160 

แผนที่ Google Map

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ