สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 606/2553

สีดาแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วธรรมชาติ

สีดาแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วธรรมชาติ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วแบบธรรมชาติมีทั้งอบเกลือและอบน้ำผึ้ง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

112 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

เหนือคลอง 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

087-2681013 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ