สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 921/2554

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงต่างๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

10/1 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คลองพน 

อำเภอ/เขต:

คลองท่อม 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

084-8431602 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ