สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 535/2553

บริษัท นิว ไบโอดีเซล

บริษัท นิว ไบโอดีเซล

บริษัทนิวไบโอดีเซล

บริษัทนิวไบโอดีเซลกำลังดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณเดือนกันยายน 2550 เพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน โดยตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 50 ไร่ ในบริเวณของบริษัท กรีนลอรี่ (อ.ท่าฉาง)

บริษัทนิวไบโอดีเซล เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ใช้ technology และ Know How จากบริษัทOiltek (Malaysia) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและรับรองจากรัฐบาลมาเลเซีย ว่าจะสามารถออกแบบและสร้างโรงงานจนได้มาตรฐานของการผลิตไบโอดีเซลตามลิขสิทธิ์ของทางประเทศมาเลเซีย ที่ได้มีการค้นคว้าเรื่องการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลมานานกว่า 10 ปี

เนื่องจากทางบริษัท พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินธุรกิจน้ำมันด้านคลังจัดเก็บน้ำมันปาล์มและท่าเรือขนถ่ายสินค้า ซึ่งสามารถจัดเก็บน้ำมันปาล์มได้กว่า100,000 ตัน มีท่าเรือสำหรับขนถ่ายและโกดังเก็บสินค้าอย่างครบครัน

ผู้ก่อตั้งได้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่าประเทศไทยมีผลผลิตน้ำมันปาล์มประมาณ1,000,000ตัน/ปีในขณะที่ความต้องการสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภคในประเทศมีประมาณ800,000ตัน/ปีทำให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มที่เกินความต้องการในประเทศประมาณ200,000-300,000ตันต่อปีจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีต่อเกษตรกรและประเทศชาติที่จะนำน้ำมันส่วนที่เกินความต้องการมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงานที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายไบโอดีเซล5%ในปี2550ในบางพื้นที่และขยายทั่วประเทศในปี2554

ดังนั้นจึงได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัทและโรงงานขึ้นสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายและได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในนามนิวไบโอดีเซล(NEW BIODIESEL COMPANY LIMITED)จำกัดไปแล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2549 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด200ตัน/วันหรือ60,000ตัน/ปีได้ในเดือนกันยายน2549เป็นต้นไป

โดยโรงงานตั้งอยู่ที่23หมู่6บ้านห้วยเรียนตำบลเสวียดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฏร์ธานีบนพื้นที่ประมาณ50ไร่ใช้เงินทุนก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรพร้อมเทคโนโลยีจากต่างประเทศประมาณ500ล้านบาทเศษรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนประมาณ500ล้านบาทเศษรวมทั้งสิ้น1,000ล้านบาทเศษซึ่งสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ตามมาตรฐานโลกอย่างEN14214ในระดับ

Objective

วัตถุประสงค์ของบริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดคือ

เพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลูกและขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเพิ่มขึ้นโดยนโยบายขยายพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมันของรัฐบาลเพื่อผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและเพิ่มผลิตดังกล่าวสำหรับการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซล

ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

99/19 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

กาญจนวิถี 

ตำบล/แขวง:

เสวียด 

อำเภอ/เขต:

ท่าฉาง 

จังหวัด:

สุราษฏร์ธานี 

เบอร์โทรศัพท์:

แผนที่ Google Map

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ