สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C 318/2555

ร้านแบบไทย

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

189 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ท่ามิหรำ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

081 7385445 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ