สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 342/2552

ร้านบ้านขนมลุง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์


ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

110 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ท่าแค 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

081 9901529 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ