สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 615/2553

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

213 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ตะโหมด 

อำเภอ/เขต:

ตะโหมด 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

084 6913967 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ