สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C 679/2556

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

220/2 

หมู่ที่:

10 

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ปริก 

อำเภอ/เขต:

สะเดา 

จังหวัด:

สงขลา 

เบอร์โทรศัพท์:

0810933915 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ