สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
71 B023

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์


ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

108/1 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ตำบล/แขวง:

รัษฎา 

อำเภอ/เขต:

เมืองภูเก็ต 

จังหวัด:

ภูเก็ต 

เบอร์โทรศัพท์:

076261555-6 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ