สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C 258/2555

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง

คิดถึงของฝาก คิดถึงจังหวัดพังงา น้ำพริก แกงไตปลาสำเร็จรูป ขนมดอกพิงงา ปลาสามรส ถั่วทอดกระเทียม ขิงผงสำเร็จรูป เป็นของฝากจากบ้านปริง ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง ติดต่อคุญใจ แสงไทย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

72/9 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

นบปริง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

081 - 5375370 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ