สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
D 393/2557

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

9/1 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ถ้ำทองหลาง 

อำเภอ/เขต:

ทับปุด 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

081 - 4767441 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ