สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 751/2553

บริษัทโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จำกัด

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

69/8 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ห้วยยอด 

ตำบล/แขวง:

ทับเที่ยง 

อำเภอ/เขต:

เมืองตรัง 

จังหวัด:

ตรัง 

เบอร์โทรศัพท์:

087 3885452 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ