สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 934/2554

เครื่องแกงชุมพล

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

217 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ชุมพล 

อำเภอ/เขต:

ศรีนครินทร์ 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

088 4893765 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ