สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C 429/2555

วิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านคลองรั้ว

วิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านคลองรั้ว

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วตราจ๊ะปิกแบบโบราณขึ้นชื่อ

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

109 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ตลิ่งชัน 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

089-5928161 

แผนที่ Google Map

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ