สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
D 509/2557

กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำและเครื่องแกงบ้านคลองรั้ว

กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำและเครื่องแกงบ้านคลองรั้ว

กลุ่มเครื่องแกง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

221 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ตลิ่งชัน 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

087 266 2612 

แผนที่ Google Map

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ