สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
71 B091

บริษัทภูเก็ตจันทร์แสง 2012 จำกัด

บริษัทภูเก็ตจันทร์แสง 2012 จำกัด

ผลิตภัณฑ์ ซีอิ๊วดำ,น้ำจิ้มสามรส,เต้าซี่,เต้าเจี้ยว ตรารถยนต์"จันทร์เวียงทอง" ดำเนินธุรกิจซีอิ๊ว “ภูเก็ตจันทร์แสง” สืบทอดรุ่นต่อรุ่นมานานประมาณ 50-60 ปี คุณเกียรติศักดิ์-คุณรัตนา จันทร์เวียงทอง ผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตจันทร์แสง 2012 ถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 ของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกันมานานใน.......
อ่านต่อได้ที่ http://www.posttoday.com/biz/sme/362948

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

168 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

เทพกระษัตรี 

อำเภอ/เขต:

ถลาง 

จังหวัด:

ภูเก็ต 

เบอร์โทรศัพท์:

0869417869 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ