การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 B 699 001 09 53

โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท

โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท

ครัวฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

113 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-637270-4,075-695072 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง