การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 C925 001 10 56

ร้านครัวฮัจยะห์

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

219 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ย่านซื่อ 

อำเภอ/เขต:

ควนโดน 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

084-5827097 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง