การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D353 001 06 57

ร้านครัวฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

66/2 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ติรสถิตย์ 

ตำบล/แขวง:

พิมาน 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

094-9722750 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง