การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E 252 001 09 58

ครัวริมเลซีฟู๊ด

ครัวริมเลซีฟู๊ด

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

86 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คลองเขม้า 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

086-281-3765 

แผนที่ Google Map

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง