การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E035 001 07 58

ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

219 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ย่านซื่อ 

อำเภอ/เขต:

ควนโดน 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง