การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D 917 001 04 58

ร้านแสงสุริยา

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

143 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

บ้านนา 

อำเภอ/เขต:

จะนะ 

จังหวัด:

สงขลา 

เบอร์โทรศัพท์:

089 6565679