การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E 735 001 03 59

ร้านอาหารยิปซี

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

63 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-60145 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง