การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 B150 001 09 51

ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด

ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด

www.starin.com

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

169 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ยาตราสวัสดี 

ตำบล/แขวง:

พิมาน 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

081-8988481 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง