การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D354 001 06 57

ร้านบังบ่าว

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

350 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

กำแพง 

อำเภอ/เขต:

ละงู 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

081-5406557 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง