การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D350 001 06 57

ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

275 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ตันหยงโป 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

086-6087206 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง