การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D351 001 06 57

ร้าน Fahat coffee & restaurant

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

12/7 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

บุรีวานิช 

ตำบล/แขวง:

พิมาน 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

086-4982642 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง