การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D620 001 12 57

ร้านครัวริมเล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

42 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ปากน้ำ 

อำเภอ/เขต:

ละงู 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

083-1957844/087-7940699 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง