การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D359 001 06 57

ร้านสามพี่น้อง

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

93 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ยาตราสวัสดี 

ตำบล/แขวง:

พิมาน 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

074-723848 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง