การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล

จังหวัดตรัง จำนวน: 3


ร้านเกาะลิบง (สาขาวัดควนวิเศษ)

ร้านส้มตำนาป้อ

ร้านครัวอารยา